Bangladesh

Bangladesh, som ligger i Asien, er tre gange så stort som Danmark, men har 153 millioner indbyggere, (anslået 2008) derved er landet et af verdens tættest befolkede lande. De fleste af indbyggerne lever under fattigdomsgrænsen. 

Livet bestemmes af de tre store floder, Brahmaputra, Ganges og Meghnafloderne, der kommer fra bjergregionerne nordpå og munder ud i landet. Floderne er livsgrundlaget for befolkningen, men samtidig udgør de en risiko for befolkningen. Under monsunperioden falder der meget store mængder vand, hvorfor landet hvert år oplever oversvømmelser og store dele af befolkningen må flytte i de perioder, hvor vandmasserne er mest voldsomme. I sommeren 2007 stod næsten ⅔ af landet under vand og millioner blev hjemløse. 

Vores hjælp koncentrerer sig om to regioner i landet:
Lalmonirhat i den nordvestlige del af landet, ca. 7 km fra Indiens grænse. 
Baramchal i den nordøstlige del af landet.

Arbejdsområder: 

Demografi
Indbyggertal: 153,5 mio.
Andel af befolkningen under 15 år: 33,4 %
Gennemsnitlig levealder for kvinder: 63,2 år
Gennemsnitlig levealder for mænd: 63,1 år
Fertilitetsrate:  3,08 børn pr. kvinde
Befolkningstilvækst: 2,02 %
Fødselsdødsfald, børn under 1 år: 57,45 dødsfald pr. 1000 fødsler
Andel af HIV-smittede voksne: 0,1 %
Andel af hele befolkningen med HIV/aids:      13.000