Rent vand forbedrer levestandard

Dårlig vandkvalitet spreder sygdomme og sænker levealderen.

Nem adgang til rent vand er for os en selvfølge; men i den fattige del af verdenen er vandet ofte af en dårlig kvalitet og skal hentes langvejs fra. I dag hentes vandet i vandhuller, floder eller en lille bæk, som ligger 3-10 km fra landsbyen. Det er besværligt og tager lang tid. Den dårlige vandkvalitet spreder sygdomme, som medfører høj børnedødelighed og lav levealder. Børn og voksne bruger meget tid på vandforsyningen. Børnene kunne bruge tiden til skolegang, leg og lektier; de voksne til øget produktivitet og til forbedring af deres levestandard.
Vi er i gang med at bore 41 brønde i fattige landsbyer i Zambia. Projektet er godt i gang. 10 brønde er allerede fuldstændigt færdig monteret med en håndpumpe, som kan levere dejlig rent vand til befolkningen. Ved andre 20 boringer har borefolkene fundet vandet, og efterfølgende skal der støbes en bundplade og monteres en pumpe. Vores projektleder Werner Berle fortæller fra besøget i Oktober 2014: Vi mødte meget taknemmelige mennesker, der efter et liv med mange sygdomme allerede nu tydeligt kunne mærke en forskel. Samtidigt er livet blevet meget lettere for dem. De bruger mindre tid på at hente vand og har derfor mere tid til andre gøremål. Alene det at kunne vaske sig i rent vand har løftet deres velbefindende og levestandard betydeligt.
Alle sponsorbidrag er fuldt fradragsberettiget efter gældende skatteregler.

Læs mere om vores vandprojekt i Uganda.

Støt vores vandprojekt.

Se filmen om vandprojektet.