Vandprojekt i Uganda

Utallige mennesker i Afrika har kun 2 liter urenset vand til rådighed om dagen, hvorimod vi i Europa bruger op mod 140 liter vand dagligt. Vand er del af menneskets grundlæggende livsfornødenheder. I udviklingslandene ville 10 liter vand om dagen pr. person være en meget stor hjælp. I Afrika er det normalt, at nærmeste vandpost ligger 5-8 km væk fra hjemmet, og så er det ikke engang sikkert, at dette vand er egnet som drikkevand. Et liv uden drikkevand er ikke udelukkende et spørgsmål om afstand. Manglen på rent drikkevand er en af de væsentligste årsager til udbredelse af sygdomme og epidemier.

Vandsituationen vil vi i Kristen Børnefond Global-Care gerne forbedre. Vi bygger derfor brønde med håndpumper. Her kan landsbyens beboere selv hente vand. I Uganda har vi vores egen boremaskine til vandboringer. Denne er monteret på en lastbil. En pumpe med borearbejde, håndpumpe og betonindfatning koster 75.000 kr.

Hvordan kan du hjælpe:

Vi er hele tiden i gang med nogle vandprojekter som er støttet gennem statslige puljer, fonde og private sponsorer. Ved at sponsorere til vandprojketet kommer dit bidrag med i en pulje. Lige nu er vi i gang med et vandprojekt i Zambia og i 2015 skal vi starte et vand og hygiejneprojekt i Bangladesh.

Sådan gør du:

Doner et bidrag til vandprogrammet i Afrika. 

STØT VORE VANDPROJEKTER