Ukraine

Ukraine har 45,9 millioner indbyggere og er arealmæssigt næst efter Rusland det største land geografisk beliggende i Europa. Indtil 1991 var Ukraine en delstat i Sovjetunionen. Landet er en demokratisk republik, hvor den udøvende, dømmende og lovgivende magt er adskilt.

Vores udviklingshjælp udføres hovedsageligt gennem personlige fadderskaber og ved uddeling af tøj og andre hjælpeartikler.

Demografi  
Indbyggertal: 45,9 mio.
Andel af befolkningen under 15 år: 13,9 %
Gennemsnitlig levealder for kvinder: 74,24 år
Gennemsnitlig levealder for mænd: 62,4 år
Fertilitetsrate:  1,25 børn pr. kvinde
Befolkningstilvækst: -0,651 %
Fødselsdødsfald, børn under 1 år: 9,23 dødsfald pr. 1000 fødsler
Andel af HIV-smittede voksne: 1,4 %
Andel af hele befolkningen med HIV/aids:      360.000