Brasilien

Brasilien er det største og befolkningsrigeste land i Sydamerika. Landet er rigt på naturressourcer og har store landbrugsområder og enorme regnskove. Brasilien står på tærsklen mellem udviklingsland og industriland. Højst en tredjedel af befolkningen arbejder indenfor industrien. Størstedelen af befolkningen har så dårlige jobs, at de lever på et eksistensminimum. Mange af børnene i de fattige familier går kun i skole 3-4 år. Børnene skal derefter arbejde for at hjælpe med familiens overlevelse.

Global Care har arbejdet i landet siden 1979 og har et omfattende hjælpearbejde. Vores udviklingshjælp koncentrerer sig om områderne Pará, Paraná, Santa Catarina og Sao Paulo.

Arbejdsområder:

 

Demografi
Indbyggertal: 196,3 mio.
Andel af befolkningen under 15 år: 27 %
Gennemsnitlig levealder for kvinder: 75,4 år
Gennemsnitlig levealder for mænd: 68,1 år
Fertilitetsrate:  2,22 børn pr. kvinde
Befolkningstilvækst: 1,228 %
Fødselsdødsfald, børn under 1 år: 23,33 dødsfald pr. 1000 fødsler
Andel af HIV-smittede voksne: 0,7 %
Andel af hele befolkningen med HIV/aids:      660.000