Tabitha - AIDS Familiehjælp

Hjælp en AIDS positiv enlig mor.  Med 150 kr. om måneden hjælper du familien med deres mest basale behov.

Der er 200 familier med i projektet. I Uganda er HIV medicin gratis, men mange kommer på grund af uvidenhed eller frygt for diskrimmination ikke i behandling. Efter udbruddet af sygdommen kæmper de en ulige kamp om overlevelse. Ofte er de alene om at forsørge deres børn, da deres mænd enten er døde eller har forladt dem. Den usikre fremtid hænger som en sort sky over deres liv. Familierne i projektet er ofte flyttet fra landet til byen i håb om at klare sig igennem med småjobs og tiggeri. Kvinder lever i dyb fattigdom ude af stand til at forbedre deres situation. De er for syge til at arbejde og forsørge deres familie. De er fattige og lever på et eksistens minimum.

Familierne hjælpes med deres mest basale behov som mad, husleje, tøj og skoleudgifter. Samtidigt skal de gennem selvhjælpsgrupper og viden omkring HIV smitte og behandling komme i gang med deres AIDS behandling. Da AIDS syge personer ofte dør af følgesygedomme, hjælpes familierne med medicinudgifter. For befolkningen på landet, er det ofte meget langt til den nærmeste klinik hvor de kan få deres HIV medicin. Derfor kan familierne også få hjælp til transporten. For at familierne kan komme ud af deres fattigdom og på sigt selv kan forsørge sig, tilbydes indkomstskabende projekter som hønse- og svinefarme. Projektet ønsker at skabe livsforbedrede forhold for de AIDS syge familier. Herigennem bliver familierne til mønsterbryder og rollemodeller i lokalsamfundet der på sigt kan bidrage til at mindske diskriminering og en adfærdsændring til nedbringelsen af HIV smitten.
Samtidigt skal projektet bidrage til, at lokalbefolkningen kender deres og børnenes HIV status og starter en regelmæssig behandling så hurtig som muligt.

Der er et stort bebov for hjælp!
Med 150 kr. om måneden kan du gøre en forskel, men vælg selv det beløb du vil give. Du hjælper ikke en bestemt familie, men kommer med i puljen som hjælper de p.t. 200 familier. Pengene går til husleje, mad, tøj, skoleudgifter og medicin. I takt med, at puljen vokser, udvides projektet til at hjælpe flere familier. To gange om året vil du få informationer om projektets arbejde med personlige beretninger fra familierne.
Sponsorbidraget er fuldt fradragsberettiget efter gældende skatteregler.

TEGN TABITHA FAMILIEHJÆLP

 

Læs mere om AIDS i Uganda