Medlemskab

Børn vasker tøj i Zambia
Børn vasker tøj i Zambia

Med et medlemskab på kun 100 kr. om året hjælper du os til at gennemføre udviklingsprojekter i nogle af verdens fattigste lande. Pt. er vi i gang med at etablere 41 brønde i 27 fattige landsbyer i Zambia og ved at udvikle et AIDS-hjælpeprogram i Afrika. Udviklingsprojekterne gennemføres ved hjælp af frivillige bidrag, en pulje under kultustyrelsen, civilsamfundspuljen og private fonde. Udover at støtte os i dette arbejde, får du som medlem af foreningen har du indflydelse på KBF‘s arbejde. Du får medbestemmelse på vore medlemsmøder, og du har mulighed for at blive valgt til bestyrelsen.

 
Hvis et fadderskabsbidrag er for meget for din økonomi eller hvis du allerede støtter andre gode projekter, så er et medlemskab en fantastisk mulighed. Med et lille beløb støtter du udviklingen af samfundet og hjælper befolkningen ud af ektrem fattigdom. Selvom udviklingen i mange udviklingslande er gået rigtig meget frem, så lever stadig mange afsides på landet langt fra udviklingen i byerne.

Tegn derfor et medlemskab i dag. 

Medlemskaberne gør os i stand til at udføre og udvikle vores arbejde. Vi bestræber os på at holde de organisatoriske omkostninger nede og at anvende de frivillige bidrag så effektiv som muligt.

Medlemskontingent er ikke fradragsberettiget. Hvis du ønsker at støtte vores arbejde med et fast beløb om året, så skriv beløbet på tilmeldingen. 

Læs vedtægterne..

Medlemskabet kan afmeldes til en hver tid.

Afmeld dit medlemskab..