Udviklingshjælp

Der lever i dag mere end seks milliarder mennesker på jorden. Heraf lever 4,8 milliarder mennesker i udviklingslandene, ofte under umenneskelige forhold:

  • Gennemsnitslevealderen ligger under 50 år, mens gennemsnitsalderen i industrilandene ligger på over 70 år.
  • Kun ca. 30% af befolkningen har tilgang til rent drikkevand og sanitære indretninger.
  • Antallet af mødre der dør ved fødsler er 500 gange højere end i industrilandene.  
  • Mangel på daglig mad er for to tredjedele af jordens befolkning mere regelen end undtagelsen.
  • Næsten 17 millioner børn dør hvert år i udviklingslandene, heraf 5 millioner af diarre sygdomme.
  • Hertil kommer borgerkrige, epidemier, katastrofer og områder med hungersnød.

Vores jord bløder som var den fuld af mange sår! Hvad kan vi gøre?
Det er svært for os som enkeltmennesker at begribe den globale nød, derfor ser vi i Kristen Børnefond Global-Care altid på det enkelte menneskes liv. For det enkelte menneske betyder hjælpen faktisk en stor forandring.
Hjælp mennesker ud af deres håbløshed - gennem støtte til et projekt.

Projekter som forandrer:
Enkelte problemer kan påvirke en hel region meget lang tid. For eksempel er drikkevand et tiltagende problem over hele verden. Mangler der rent vand i en landsby, bliver man ikke kun syg, men der er også mulighed for vedvarende sundhedsmæssige skader for børn og voksne. Samtidigt kan høsten blive delvis eller helt ødelagt.
Derfor gennemfører Kristen Børnefond Global-Care projekter udover fadderskabs-programmet. Disse vil på langt sigt forbedre levestandarden for børnene og deres familier. Alle projekter sigter altid på selvhjælp. 

Vores projekter udmønter sig blandt andet i:

  • Skoler og uddannelsescentre i Indien
  • Uddannelse i Etiopien
  • House of Hope 
  • Dagcentre
  • Bespisningsprogram i Indien 
  • AIDS program i Uganda 
  • Vandprojekter i Bangladesh
  • Vandprojekter i Uganda
  • Vandprojekt Zambia
  • Klinikker i Uganda
  • Revalideringscentre for gadebørn
  • Sundhedsprogram i Indien 
  • Landbrugsprogrammer og projekter i Brasilien

Din hjælp kan betyde meget!
Med dit bidrag udløses et enestående kredsløb, som hjælper mennesker ud af deres nød.
Alle sponsorbidrag er fuldt fradragsberettiget efter gældende skatteregler.

  1. Alt begynder ved beslutningen om at give et bidrag til forandring af nøden. Her er 40 kr om måneden allerede en afgørende hjælp.
  2. Ved mange projekter bliver din hjælp igennem statslige eller private fondes hjælpeprogrammer øget betydeligt.
  3. Med dit enkeltstående eller regelmæssige bidrag bliver du partner i et projekt i et udviklingsland. Der placerer vi dit bidrag.
  4. Vores projekter er langt an på selvhjælp og giver derfor menneskerne deres værdighed tilbage og gennembryder langsigtet nødens kredsløb.
  5. STØT UDVIKLINGSPROJEKTER