Mikrokredit

Støt fattige familier i Tabitha projektet med en mikrokredit.

Familierne i projektet har alle en eller flere AIDS syge personer i familien. På grund af deres sygdom har de mistet deres arbejde og kan ikke sørge for familien. De lever i døb fattigdom. Mikrokreditterne skal give familierne en mulighed, for at tjene til deres egen livsunderhold. Der er 20 familier med i hvert projekt. De er fælles om arbejdet og de beslutninger der skal træffes i projektet. Fortjenesten skal bruges til husleje, mad og børnenes skolegang. To gange om året vil du få aktuelle informationer om projektet og personlige beretninger om den forskel projekterne har gjort i de berørte menneskeres liv. Vær med til at gøre en forskel i fattige familier.

Mikrokredit gives til følgende formål:
Hønsefarm med 300 høns: 13.500 kr.: Pengene bruges til høns, foder til et halv års forbrug og en hønsegård.
Svinehold med 3-4 grise: 15.000 kr.: Pengene bruges til svin, foder til et års forbrug og en stald.
Betal bidraget på en gang eller fordelt over 12 måneder.
Alle sponsorbidrag er fuldt fradragsberettiget efter gældende skatteregler.

TEGN EN MIKROKREDIT TIL ET HØNSE- ELLER SVINDEHOLD