Vision

I udviklingslandene lever menneskerne i fattigdom, er underernæret og lider under manglende uddannelse og lægebehandling.

Global Care Danmark er en kristen hjælpeorganisation, som ønsker at række ud i næstekærlighed til mennesker i fattige, uroramte eller katastroferamte områder over hele verden . Vi betragter alle mennesker som Guds skabninger og hjælper alle mennesker uanset hudfarve, social status eller etnicitet.

Et væsentligt princip i vores arbejde er hjælp til selvhjælp. Mennesker skal ikke blive bidragsmodtagere, men selvstændige og myndige borgere i deres hjemland. Vores mål er ikke en kortsigtet lindring af nød, men at opbygge bæredygtige projekter indenfor udvikling, uddannelse og sundhed.

Vi arbejder i tre hovedområder: