Generalforsamling 2022

Global Care Danmark afholder generalforsamling den 15.6.2022 kl. 19.00-21.00

Sted: Saralystkirken, Saralyst Alle 140, 8270 Højbjerg

Generalforsamlingen er åben for alle interesserede, dog er det kun medlemmer der har stemmeret. Her vil vi fremlægge regnskab, budget og årsberetningen, samt fortælle om vore fremtidige aktiviteter. Brug din indflydelse på G-Cares arbejde i nogen af verdens fattigste lande.