Vandprojekt i Bangladesh

Utallige mennesker i Bangladesh har kun 2 liter urenset vand til rådighed om dagen, hvorimod vi i Europa bruger op mod 140 liter vand dagligt. Vand er del af menneskets grundlæggende livsfornødenheder. I udviklingslandene ville 10 liter vand om dagen pr. person være en meget stor hjælp. I Banglahesh er det normalt, at nærmeste vandpost ligger 5-8 km væk fra hjemmet, og så er det ikke engang sikkert, at dette vand er egnet som drikkevand. Ofte hentes vandet fra vandhuller eller en flod. 

Et liv uden drikkevand er ikke udelukkende et spørgsmål om afstand. Manglen på rent drikkevand er en af de væsentligste årsager til udbredelse af sygdomme og epidemier.

I Bangladesh er jorden meget sandholdig og vandniveauet ligger kun 20 meter nede. Derfor kan der nemt spules en rørbrønd ned i jorden. For kun 7500 kr kan der etaberles en ny brønd til at forsyne op til 5 familier med rent drikkevand. Vi er i gang med at starte et nyt projekt med 200 brønde og 1000 latriner.

STØT VORE VANDPROJEKTER