Klinikker i Uganda

Da der kun eksisterer få læger og klinikker i landet, er det svært at få præcise tal for befolkningens helbredsmæssige tilstand. De skønsmæssige og få fakta giver et meget kritisk billede. Ca. halvdelen af befolkningen dør af ikke nærmere definerede årsager (herunder borgerkrig og ikke diagnosticerede sygdomme), den hyppigste enkeltstående dødsårsag er malaria med 19 %. 

Vores helbredsprogram kalder vi Kupona, som betyder helbredelse eller at helbrede på swahili. Med dette projekt ønsker vi at give børn håb i en trøstesløs situation. Med programmet ønsker vi at hele de fysiske og psykiske sår hos børnene. I dette projekt bygger vi klinikker, hvor landsbyens beboere kan komme og få medicinsk hjælp. Samtidig hjælper vi enkeltpersoner med deres specifikke behov. Eksempelvis bidrag til specielle operationer, en kørestol eller andet.
I landsbyen Mawanga i den østlige del af landet har vi bygget en klinik. Klinikken har følgende opgaver: opbygning af en medicinsk basisforsyning, hjælp til gravide og hjælp ved fødsler, forebyggende rådgivning samt behandling ved uheld og sår.
 

Doner et bidrag til vores projekter.

STØT VORE SUNDHEDSPROJEKTER