værdier

Aktiv næstekærlighed

Som en kristen hjælpeorganisation ønsker vi til at efterleve det bibelske bud om næstekærlighed.
Vi betragter alle mennesker som Guds skabning, hvis værdi ikke defineres gennem hudfarve, social status eller fødested. Social retfærdighed er ikke udelukkende en politisk eller filosofisk ide, men Guds fordring til menneskerne. Vi har et ansvar for børns overlevelse og trivsel i udviklingslandene. Drivkraften er Guds kærlighed.

Retfærdighed
Nogle af hovedproblemerne i verden er den uretfærdige fordeling af ressourcerne og som følge heraf mangel på:

  • Tilstrækkelig kapital
  • Tilstrækkelig rent vand og mad
  • Fri adgang til viden
  • Tilstrækkelig medicinsk behandling
  • Ytrings- og religionsfrihed
  • Militær og juridisk sikkerhed


Den aktive hjælp, som velhavende nationer giver til udviklingslande, ser vi ikke kun som en næstekærlig handling, men også en politisk nødvendighed med hensyn til opretholdelse af verdensfreden og en verden som er værd at leve i for vore børn.

Udholdende og effektiv
Vi arbejder med frivillige bidrag og er derfor forpligtet til at anvende disse midler så effektivt som muligt. Vi bestræber os på at holde de organisatoriske omkostninger så lave som muligt.
Kvaliteten af vores hjælp i udviklingslandene ligger os særligt på hjerte. Hjælp til selvhjælp er et væsentligt princip i vores arbejde.
Børnene skal ikke blive til bidragsmodtagere, men selvstændige og myndige borgere i deres hjemland. Øverste mål er ikke en kortsigtet lindring af nød, men at opbygge bæredygtige perspektiver indenfor viden, uddannelse og medicin.