Uddannelse i Indien

På trods af Indiens stigende velstand lever store dele af landbefolkningen stadig uden adgang til arbejde og uddannelse. Landet har skolepligt for de 6 til 14-årige. Skolen er gratis for børn i denne aldersgruppe. Næsten alle børn, i hvert fald drengene, kommer i skole, men på de højere klassetrin falder flere og flere fra. Store dele af befolkningen har derfor kun den mest elementære skoleuddannelse. Skoler for børn over 14 år og videre uddannelser finder man udelukkende i byerne. Global-Care arbejder på at oprette skoler i delstaterne Uttarakhand, Bihar og Orissa. 

Vi har to skoler i Indien:

Dehradun Public School i Kandoli. Her går 335 børn hver dag i skole. 
Shelter Primary School i Orissa. Her går 425 børn i skole. 

Doner et bidrag til vore projekter. Alle bidrag er fradragsberettiget efter §8A. Ønsker du et fradrag for din gave, skal du blot oplyse dit cpr. nr. og vi vil indberette din gave til skattevæsnet. På denne måde får du automatisk dit fradrag.

STØT VORE UDDANNELSESPROGRAMMER